Jakie dokumenty muszą obligatoryjnie podlegać tłumaczeniu?

Chcąc skorzystać z usług tłumacza warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy potrzebne jest nam tłumaczenie zwykłe czy może uwierzytelnione. Okazuje się bowiem, że niektóre dokumenty wymagają specjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem. Zależy to oczywiście od tego, gdzie mają zostać przedłożone. Poświadczenie zgodności może wydać wyłącznie tłumacz przysięgły.

Co nazywamy tłumaczeniem uwierzytelnionym?

Tłumaczenie uwierzytelnione nazywane jest również poświadczonym. Jest to szczególny rodzaj tłumaczenia, które może wykonać tylko uprawniona do tego osoba, którą jest tłumacz przysięgły. Osoba taka posiada uprawnienia nadawane przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera specjalne poświadczenie. Jest ono opatrzone odciskiem pieczęci danego tłumacza. Ponadto posiada podpis oraz specjalnie przygotowaną formułę, która zawiera informacje o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia. Oprócz tego formuła zawiera informację o języku, w jakim został sporządzony dokument oraz czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy kopii dokumentu. Dokument z tłumaczeniem opatrzony jest także numerem w repertorium tłumacza.

Lista dokumentów wymagających tłumaczenia uwierzytelnionego

Tłumaczenie uwierzytelnione jest wymagane w sytuacjach, kiedy tłumaczone są oficjalne dokumenty posiadające moc prawną. Dokumenty, które chcemy przedstawić w różnego rodzaju instytucjach państwowych jak sądy, lub organach administracji publicznej, jak urząd miasta czy urząd stanu cywilnego. Tłumaczenie uwierzytelnione, w odróżnieniu od tłumaczenia zwykłego, zyskuje moc prawną.

Wśród dokumentów, które muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego, możemy wymienić przede wszystkim:

 • Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy
 • Testament
 • Akt notarialny
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Faktura zakupu
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdu
 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni
 • Zaświadczenie o statusie studenta
 • Świadectwo szkolne
 • Świadectwo pracy
 • Umowa o pracę, umowa najmu
 • Legitymacja
 • Dokumenty finansowe
 • Dokumenty KRS
 • Dokumenty medyczne i zwolnienie lekarskie

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości czy w danej sytuacji potrzebne jest tłumaczenie zwykłe czy uwierzytelnione, to warto najpierw skontaktować się z osobą lub instytucją, której chcemy przedłożyć to tłumaczenie. Z pewnością zostaniemy poinstruowani na temat rodzaju przekładu, jaki jest w tej sytuacji wymagany.