Kilka słów o Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Każda niemal branża, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życie, funkcjonowanie innych podmiotów gospodarczych, ma swego rodzaju elitarne towarzystwo, do którego przynależność nie tylko podnosi prestiż danej firmy, ale również jest swego rodzaju gwarancją jakości świadczonych usług. Tak właśnie jest w naszym przypadku – tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Swego rodzaju wizytówką samą w sobie dla każdego tłumacza przysięgłego jest wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Towarzystwo to w Polsce działa już od niemal 30 lat zapewniając wysoki status społeczny należących doń tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Dziś właśnie o PT TEPIS chcemy napisać parę słów.

Do czego zobowiązuje przynależność tłumaczy do PT TEPIS?

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ma na celu skupianie przede wszystkim tłumaczy ekonomicznych, prawniczych i sądowych. Jego celem jest nie tylko poszerzanie umiejętności zawodowych członków, organizuje ono także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, czy też laboratoria pozwalające tłumaczom zdobyć cenne w ich pracy umiejętności praktyczne.

Chcąc zostać członkiem Towarzystwa TEPIS należy zdawać sobie sprawę, że przynależność do niego wiąże się z konkretnymi obowiązkami członków i członkiń, które wyraźnie określone są w celach statutowych towarzystwa. Obowiązek ten polega m.in. na stałym poszerzaniu wiedzy lingwistycznej, zarówno samego środowiska translatorskiego, jak i środowiska osób, które z usług tłumaczy korzystają. Członkowie muszą też dbać o renomę i prestiż posiadanych przezeń uprawnień zawodu tłumacza przysięgłego i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Chcąc zatem przynależeć do PT TEPIS, trzeba się liczyć z tym, że nie tylko z racji wykonywanego zawodu, ale również ze względu na zobowiązania statutowe członków, konieczne będzie ciągłe doskonalenie się w swojej specjalizacji.

Kto może zostać członkiem TP TEPIS?

Członkowie PT TEPIS dzielą się na:

 • członków nadzwyczajnych – tłumacz przysięgły, ew. specjalistyczny, który ukończył studia wyższe drugiego stopnia oraz mający potwierdzoną minimum 3-letnią praktykę zawodową,
 • członków zwyczajnych – może zostać członek nadzwyczajny z 10-letnią praktyką zawodową,
 • ekspertów – tłumacz wyróżniający się kwalifikacjami wśród członków zwyczajnych,
 • członków wspierających – osoba fizyczna lub prawna po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa,
 • członków honorowych – osoba z kraju lub z zagranicy, zasłużona dla Towarzystwa.

Najważniejsze korzyści z przynależności do TEPIS

Tłumacze przysięgli i specjalistyczni, którzy zdecydowali się wstąpić w szeregi PT TEPIS, mogą liczyć na wymierne korzyści z członkostwa w towarzystwie. Chodzi między innymi o:

 • przynależność do grona najbardziej ambitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych/specjalistycznych,
 • godność członka organizacji zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT,
 • godność członka organizacji zrzeszonej w Europejskim Stowarzyszeniu Tłumaczy Sądowych EULITA,
 • tytuł członka zwyczajnego PT TEPIS na dowód 10-letniego stażu zawodowego,
 • tytuł członka eksperta PT TEPIS na dowód najwyższych kwalifikacji zawodowych i umiejętności przekazywania wiedzy adeptom zawodu,
 • poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę i wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z bezzasadnych żądań zleceniodawców, własnego błędu lub niewiedzy,
 • możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego przez udział w Repetytoriach, Laboratoriach i Warsztatach regularnie organizowanych w Warszawie i przez Zarządy Kół Terenowych PT TEPIS w Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, i wiele, wiele innych.

Przynależność do towarzystwa to szereg korzyści nie tylko dla tłumacza przysięgłego, ale również pewność dla klientów, że oddali swe sprawy naprawdę w godne i dobre ręce.