Specyfika tłumaczeń pisemnych

Korzystanie z biura tłumaczeń kojarzy nam się zwykle z koniecznością tłumaczenia na dany język dokumentów, umów, pism urzędowych czy posiadanych certyfikatów i uprawnień zawodowych. To jednak tylko część z prac, jakie wykonują dla nas tłumacze.

 Kim jest tłumacz zwykły a kim przysięgły?

Tłumacz, mając ponadprzeciętną umiejętność porozumiewania się w co najmniej dwóch językach, może podejmować się przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Ogólnie można powiedzieć, że jest to osoba, która powinna:

 • budzić szacunek i zaufanie społeczne,
 • mieć wysokie kompetencje zawodowe (językowe),
 • mieć umiejętność szybkiego uczenia się,
 • wszechstronną wiedzę.

W przypadku wykonywania zawodu tłumacza zwykliśmy mówić o tłumaczu zwykłym oraz przysięgłym. Wszystko zależy od rodzaju posiadanych kwalifikacji zawodowych i posiadanych uprawnień. Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Może zostać nim wyłącznie osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu na tłumacza przysięgłego. Zdaje się go przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem ministra sprawiedliwości. Składa się on zarówno z tłumaczenia pisemnego, jak i ustnego - z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

W przypadku tłumaczenia ustnego  dłuższych wypowiedzi po ich zakończeniu mówimy o tłumaczeniu konsekutywnym, w przypadku tłumaczenia ustnego tekstów pisemnych, np. aktów notarialnych, mówimy o tłumaczeniu a vista.

Tłumacz przysięgły głównie zajmuje się przekładem:

 • dokumentów procesowych,
 • pism urzędowych,
 • uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów dokumentów urzędowych różnego rodzaju,
 • poświadcza tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

W przeciwieństwie do tłumacza zwykłego tłumacz przysięgły używa pieczęci zawodowej do sygnowania swoich tłumaczeń. Pieczęć informuje o specjalizacji zawodowej tłumacza oraz wskazuje numer na liście tłumaczy przysięgłych. Przykładając pieczęć i podpisując tłumaczenie, tłumacz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie błędy, które wystąpią w tłumaczeniu. Dzięki temu klient jest wolny od ryzyka poniesienia strat w wyniku błędów w tłumaczeniu. Jeśli takowe by wystąpiły, może wnioskować o odszkodowanie.

Jakie tłumaczenia może wykonać tłumacz przysięgły, a jakie zwykły?

Trzeba wiedzieć, że tłumacz przysięgły wykona dla nas zarówno tzw. zwykłe, jak i tłumaczenie uwierzytelnione. Osoba bez uprawnień tłumacza przysięgłego nie może wykonać dla nas tłumaczeń, których ważność wymaga sygnowania pisma pieczęcią tłumacza. Należą do nich tłumaczenia:

 • aktu urodzenia,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu zgonu,
 • dokumentów pojazdu sprowadzonego zza granicy,
 • świadectw ukończenia szkoły,
 • aktu własności,
 • testamentu
 • faktur,
 • pism urzędowych.

Na co dzień korzystamy z usług tłumacza, celem wykonania tłumaczeń zwykłych obejmujących zlecenia tłumaczeń, głównie przekładów:

 • książek,
 • artykułów,
 • instrukcji obsługi urządzeń lub sprzętów technicznych,
 • materiałów reklamowych w formie broszur, ulotek itp.
 • tekstów na strony www,
 • publikacji naukowych
 • tekstów marketingowych, biznesowych itp.